STTHọ tênChức danh chínhẢnh
BAN GIÁM ĐỐC 
Email:Giamdoc.SoHaTinh@moet.edu.vn
1Trần Trung Dũng
Điện thoại:0934288588 
NR:3857968, CQ:3693489 
Email: ttdung.sgdht@gmail.com
Giám đốc 
Nhà giáo Ưu tú
Trần Trung Dũng
2Nguyễn Quốc Anh
Điện thoại:0912184918 
3565565 
Email: quocanhka@gmail.com
Phó Giám đốcNguyễn Quốc Anh
3Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại:0912.341.889 
0393.608.899 
Email: xuantruong08@gmail.com
Phó Giám đốcNguyễn Xuân Trường
4Nguyễn Thị Hải Lý
Điện thoại:0912516233 
NR:3841162, CQ:3881767 
Email: nthl.sgdht@gmail.com
Phó Giám đốcNguyễn Thị Hải Lý