Monday, 19/03/2018 - 19:31|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Trần Trung Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0934288588 NR:3857968, CQ:3693489
  • Email:
   ttdung.sgdht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Quốc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912184918 3565565
  • Email:
   quocanhka@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Xuân Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912.341.889 0393.608.899
  • Email:
   xuantruong08@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hải Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   Điện thoại:0912516233 NR:3841162, CQ:3881767
  • Email:
   nthl.sgdht@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: