Saturday, 19/09/2020 - 07:25|
Đường dây nóng và Hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. SĐT: 0239385025 hoặc 0919719798. Hộp thư điện tử: thanhtra.sohatinh@moet.edu.vn. Trân trọng!
 • Trần Trung Dũng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   NGƯT. TS
  • Điện thoại:
   0934288588
  • Email:
   trantrungdung@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Quốc Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912184918
  • Email:
   quocanhka@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đặng Thị Quỳnh Diệp
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912085603
  • Email:
   quynhdiep0874@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: