Monday, 30/11/2020 - 00:25|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
 • Nguyễn Hồng Cường
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0917008686
  • Email:
   cuongnhht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Trung Dũng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   NGƯT. TS
  • Điện thoại:
   0934288588
  • Email:
   trantrungdung@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Quốc Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912184918
  • Email:
   quocanhka@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đặng Thị Quỳnh Diệp
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912085603
  • Email:
   quynhdiep0874@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: