Tuesday, 14/07/2020 - 14:31|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
 • Trần Trung Dũng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   NGƯT. TS
  • Điện thoại:
   0934288588
  • Email:
   trantrungdung@hatinh.edu.vn
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Quốc Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912184918
  • Email:
   quocanhka@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đặng Thị Quỳnh Diệp
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912085603
  • Email:
   quynhdiep0874@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: