Monday, 05/12/2022 - 15:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
 • Đặng Thị Quỳnh Diệp
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912085603
  • Email:
   quynhdiep0874@gmail.com
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Quốc Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0912184918
  • Email:
   quocanhka@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Hồng Cường
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0917008686
  • Email:
   cuongnhht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Nhung Quyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0947989668
  • Email:
   nhungquyen73ht@gmail.com
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: