STT                     Họ tênChức danh chính           
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH
1Nguyễn Hữu Sum
Điện thoại:0988676198 
3869845
Trưởng phòng 
2Nguyễn Thị Tường Vân
Điện thoại:0982343237
Phó Trưởng phòng 
3Nguyễn Văn Hào
Điện thoại:0941499888 
Email: vanhao3674@gmail.com
Phó Trưởng phòng 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KỲ ANH 
Email:pgdkyanh.hatinh@moet.edu.vn
4Đinh Sỹ Quân
Điện thoại:0912786419
Phó Trưởng phòng 
5Trần Đức Nhuận
Điện thoại:0912807567
Phó Trưởng phòng 
6Nguyễn Thị Hải Đường
Điện thoại:0917895818 
Email: haiduonggdka@gmail.com
Phó Trưởng phòng 

PHÒNG GD&ĐT CẨM XUYÊN 
Email:pgdcamxuyen.hatinh@moet.edu.vn
7Đặng Quốc Hiền
Điện thoại:0989655329 
3861522, 3760262
Trưởng phòng 
8Nguyễn Thị Xuân Hoàng
Điện thoại:0989649688
Phó Trưởng phòng 
9Đặng Quốc Hà
Điện thoại:0989801807
Phó Trưởng phòng 
10Văn phòng
Điện thoại: 
3861215
Văn phòng 

PHÒNG GD&ĐT TP HÀ TĨNH 
Email:pgdtphatinh.hatinh@moet.edu.vn
11Nguyễn Hữu Nghĩa
Điện thoại:0912385613 
3858991
Trưởng phòng 
12Trần Thị Thủy Nga
Điện thoại:0936483457
Phó Trưởng phòng 
13Trần Hưng Quốc
Điện thoại:0912517827
Phó Trưởng phòng 
14Văn phòng
Điện thoại: 
3855528
Văn phòng 

PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ 
Email:pgdthachha.hatinh@moet.edu.vn
15Trần Quang Cảnh
Điện thoại:0912055397 
3858060 , 3845605
Trưởng phòng 
16Lê Thị Tịnh
Điện thoại:0977980868 
3851826, 3845605
Phó Trưởng phòng 
17Nguyễn Thanh Nga
Điện thoại:0904379480 
3845359 , 3845602
Phó Trưởng phòng 
18Văn phòng
Điện thoại: 
3845353
Văn phòng 

PHÒNG GD&ĐT CAN LỘC 
Email:pgdcanloc.hatinh@moet.edu.vn
19Võ Đức Đại
Điện thoại:0912435659 
3841800 , 3841601
Trưởng phòng 
20Nguyễn Thị Hường
Điện thoại:'0912285877 
3841709, 3841802
Phó Trưởng phòng 
21Phạm Quốc Đạt
Điện thoại:'0913455698
Phó trưởng phòng 
22Văn phòng
Điện thoại: 
3841243
Văn phòng 

PHÒNG GD&ĐT LỘC HÀ 
Email:pgdlocha.hatinh@moet.edu.vn
23Phan Thanh Dân
Điện thoại:0989802971 
3849054, 3650778
Trưởng phòng 
24Lê Trọng Châu
Điện thoại:0985997942 
3656289
Phó Trưởng phòng 
25Ngô Đức Việt
Điện thoại:0973634759
Phó trưởng phòng 
26Văn phòng
Điện thoại: 
3650775
Văn phòng 

PHÒNG GD&ĐT TX HỒNG LĨNH 
Email:pgdtxhonglinh.hatinh@moet.edu.vn
27Lê Bá Thiềm
Điện thoại:0904732919 
3835359
Trưởng phòng 
28Nguyễn Trí Anh
Điện thoại:0983835480
Phó Trưởng phòng 
29Nguyễn Trí Bằng
Điện thoại:0966489989
Phó Trưởng phòng 
30Văn phòng
Điện thoại: 
3835359
Văn phòng 

PHÒNG GD&ĐT NGHI XUÂN 
Email:pgdkyanh.hatinh@moet.edu.vn
31Vũ Minh Thiện
Điện thoại:0919864959 
Email: minhthienvo1965@gmail.com
Trưởng phòng 
32Nguyễn Trung Thiên
Điện thoại:0903495577
Phó Trưởng phòng 
33Đinh Thị Lan Hương
Điện thoại:0904813848 
3825321, 3825173
Phó Trưởng phòng 
34Văn phòng
Điện thoại: 
3825038
Văn phòng 

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC THỌ 
Email:pgdductho.hatinh@moet.edu.vn
35Trịnh Hồng Mạnh
Điện thoại:0914320748
Trưởng phòng 
36Thái Thị Minh Hồng
Điện thoại:0987602247 
3831815
Phó Trưởng phòng 
37Văn phòng
Điện thoại: 
3831849
Văn phòng 

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ 
Email:pgdhuongkhe.hatinh@moet.edu.vn
38Trần Đình Hùng
Điện thoại:0912411588 
3871429
Trưởng phòng 
39Hà Thị Hiền
Điện thoại:0984070152 
3871107, 3871466
Phó Trưởng phòng 
40Hoàng Hồ
Điện thoại:0915407555 
3872365, 3872882
Phó Trưởng phòng 
41Văn phòng
Điện thoại: 
3871232
Văn phòng 

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN 
Email:pgdhuongson.hatinh@moet.edu.vn
42Đào Duy Sỹ
Điện thoại:0913506252 
3875072 , 3879150
Trưởng phòng 
43Hà Thị Bích Liên
Điện thoại:0987625217 
Email: habichlien75@gmail.com
Phó Trưởng phòng 
44Lương Sỹ Hiệp
Điện thoại:0913845548 
Email: syhiep74@gmail.com
Phó Trưởng phòng 
45Văn phòng
Điện thoại: 
3875435
Văn phòng 

PHÒNG GD&ĐT VŨ QUANG 
Email:pgdvuquang.hatinh@moet.edu.vn
46Nguyễn Thanh Hải
Điện thoại:0983717397
Trưởng phòng 
47Mai Anh Đức
Điện thoại:0912950555
Phó Trưởng phòng 
48Nguyễn Thị Kim Oanh
Điện thoại:0976808479
Phó Trưởng phòng 
49Văn phòng
Điện thoại: 
3814104
Văn phòng