Wednesday, 08/07/2020 - 07:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 23 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Thủ tục hành chính cấp độ 3 Đã có hiệu lực
Cấp mới, gia hạn giấy phép dạy thêm (trong nhà trường) Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Thủ tục hành chính cấp độ 3 Đã có hiệu lực
Cấp mới, gia hạn giấy phép dạy thêm (ngoài nhà trường) Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Thủ tục hành chính cấp độ 3 Đã có hiệu lực
Chuyển trường từ ngoài nước về Việt Nam Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Thủ tục hành chính cấp độ 3 Đã có hiệu lực
Học sinh chuyển trường (chuyển đi) Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Thủ tục hành chính cấp độ 3 Đã có hiệu lực
Học sinh chuyển trường (chuyển đến) Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Thủ tục hành chính cấp độ 3 Đã có hiệu lực
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông từ sổ gốc Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng chứng chỉ Đã có hiệu lực
Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng chứng chỉ Đã có hiệu lực
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh Đã có hiệu lực
Tiếp nhận học sinh Trung học phổ thông chuyển từ ngoại tỉnh về Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh Đã có hiệu lực
Học sinh Trung học phổ thông chuyển trường đi học ra ngoại tỉnh Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Quy chế tuyển sinh Đã có hiệu lực
Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực