Sunday, 26/01/2020 - 15:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 12 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Công nhận Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Công nhận Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Cấp phép cho Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học hoạt động giáo dục Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia tách Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học. Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường Trung học phổ thông hoạt động giáo dục Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông. Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Giải thể Trường Trung học phổ thông. Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trường Trung học phổ thông công lập; cho phép thành lập trường Trung học phổ thông tư thục. Bộ GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực