Kế hoạch hoạt động Kế hoạch hoạt động
../document-library/doc Hướng dẫn tổ chức các HĐ kỷ niệm 102 năm ngày QTPN 8/3, 1972 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong nữ Nhà giáo và lao động năm 2012
Số hiệu: Số : 02 /HD-CĐGD
Nguồn: Công đoàn ngành
Trích yếu:

 

Hướng dẫn tổ chức các HĐ kỷ niệm 102 năm ngày QTPN 8/3, 1972 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong nữ Nhà giáo và lao động năm 2012
Kích thước: 35,0k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 1280
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)