STT Số kí hiệu Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
1 Số: 84/CĐN 26/06/2016 CÔNG ĐOÀN GD:V/v phát động phong trào thi đua năm học 2012-2013
2 Số : 02 /HD-CĐGD 26/06/2016 Hướng dẫn tổ chức các HĐ kỷ niệm 102 năm ngày QTPN 8/3, 1972 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong nữ Nhà giáo và lao động năm 2012
3 26/06/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 của phòng Giáo dục thường xuyên
4 26/06/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 của phòng GDCN
5 26/06/2016 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDTX cấp THPT năm học 2010-2011
6 26/06/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2010 - 2011 của phòng GDCN
7 26/06/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2010 - 2011 của phòng GDTrH
8 26/06/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2009 - 2010 của phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
9 26/06/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2009 - 2010 của phòng Giáo dục trung học
10 26/06/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2009 - 2010 của phòng GDTX
11 26/06/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2009 - 2010 của phòng GDCN
12 26/06/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2008 - 2009 của phòng giáo dục trung học
13 26/06/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2008 - 2009 của phòng giáo dục Mầm Non
14 26/06/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2008 - 2009 của phòng giáo dục tiểu học
15 26/06/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2008 - 2009 của phòng giáo dục chuyên nghiệp
16 26/06/2016
17 26/06/2016
Tìm kiếm kế hoạch hoạt động
Liên kết website