STT Số kí hiệu Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
1 Số: 84/CĐN 28/09/2016 CÔNG ĐOÀN GD:V/v phát động phong trào thi đua năm học 2012-2013
2 Số : 02 /HD-CĐGD 28/09/2016 Hướng dẫn tổ chức các HĐ kỷ niệm 102 năm ngày QTPN 8/3, 1972 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong nữ Nhà giáo và lao động năm 2012
3 28/09/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 của phòng Giáo dục thường xuyên
4 28/09/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 của phòng GDCN
5 28/09/2016 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDTX cấp THPT năm học 2010-2011
6 28/09/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2010 - 2011 của phòng GDCN
7 28/09/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2010 - 2011 của phòng GDTrH
8 28/09/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2009 - 2010 của phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
9 28/09/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2009 - 2010 của phòng Giáo dục trung học
10 28/09/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2009 - 2010 của phòng GDTX
11 28/09/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2009 - 2010 của phòng GDCN
12 28/09/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2008 - 2009 của phòng giáo dục trung học
13 28/09/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2008 - 2009 của phòng giáo dục Mầm Non
14 28/09/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2008 - 2009 của phòng giáo dục tiểu học
15 28/09/2016 Kế hoạch hoạt động năm học 2008 - 2009 của phòng giáo dục chuyên nghiệp
16 28/09/2016
17 28/09/2016
Tìm kiếm kế hoạch hoạt động
Liên kết website