Tài nguyên Tài nguyên

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 BDTX: Tài liệu tin học THCS phần 3.1
bdtx tin THCS 3.1
2 BDTX: Tài liệu tin học THCS phần 3.2
Tin THCS 3.2
3 BDTX: Tài liệu tin học THCS phần 3.3
Tin THCS 3.3
4 BDTX: Tài liệu tin học THCS phần 3.4
tin thcs 3.4
5 BDTX: Tài liệu tin học THCS phần 3.5
tin thcs 3.5
6 BDTX: Tài liệu tin học THCS phần 3.6
tin 3.6
7 ĐỊA LÍ: KInh nghiệm nâng cao hiệu quả Dạy học môn Địa lý theo nhóm ở trường THCS
8 GDTX: Tài liệu BDTX môn Hóa học THCS
9 GDTX: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên các môn KHTN cấp THPT và GDTX năm 2014
10 GDTX: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên các môn KHXH cấp THCS năm 2014
11 GDTX: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên các môn KHXH cấp THPT và GDTX năm 2014
12 GDTX: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên các môn Toán, Lí , Sinh cấp THCS năm 2014
13 GDTX: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên môn Tiếng Anh THCS, THPT năm 2014
14 GDTX: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên môn Tin học (phần 1-2) cấp THCS năm 2014
15 GDTX: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Tin học cấp THPT và GDTX năm 2014
16 GDTX:Tài liệu BDTX bậc học GDMN năm 2014
17 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter - Phần mềm tạo bài giảng điện tử e-Learning từ Powerpoint
18 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Flash (Tài liệu phục vụ tập huấn từ ngày 13/05 đến ngày 15/05/2010)
19 Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy Hoá học _ CHEMOFICE (Tài liệu phục vụ tập huấn từ ngày 13/05 đến 15/05/2010)
20 Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy môn Toán _ SKETCHPAD (Tài liệu phục vụ tập huấn từ ngày 13/05 đến 15/05/2010)
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 23 mục.
Số mục mỗi trang
Trang trong 2