Tài nguyên Tài nguyên

STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 ĐỊA LÍ: KInh nghiệm nâng cao hiệu quả Dạy học môn Địa lý theo nhóm ở trường THCS
2 GDTX: Tài liệu BDTX môn Hóa học THCS
3 GDTX: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên các môn KHTN cấp THPT và GDTX năm 2014
4 GDTX: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên các môn KHXH cấp THCS năm 2014
5 GDTX: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên các môn KHXH cấp THPT và GDTX năm 2014
6 GDTX: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên các môn Toán, Lí , Sinh cấp THCS năm 2014
7 GDTX: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên môn Tiếng Anh THCS, THPT năm 2014
8 GDTX: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên môn Tin học (phần 1-2) cấp THCS năm 2014
9 GDTX: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Tin học cấp THPT và GDTX năm 2014
10 GDTX:Tài liệu BDTX bậc học GDMN năm 2014
11 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter - Phần mềm tạo bài giảng điện tử e-Learning từ Powerpoint
12 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Flash (Tài liệu phục vụ tập huấn từ ngày 13/05 đến ngày 15/05/2010)
13 Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy Hoá học _ CHEMOFICE (Tài liệu phục vụ tập huấn từ ngày 13/05 đến 15/05/2010)
14 Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy môn Toán _ SKETCHPAD (Tài liệu phục vụ tập huấn từ ngày 13/05 đến 15/05/2010)
15 Hướng dẫn sử dụng phần mềm LectureMaker - Phần mềm tạo bài giảng điện tử nhanh chóng, sinh động, hợp chuẩn
16 Phần mềm tạo đề thi trắc nghiệm
17 Tài liệu BDTX Tiếu học, phần Địa lí Hà Tĩnh
Hiển thị 17 mục.