Tin bài mới nhất Tin bài mới nhất
CƠ CẤU TỔ CHỨC, DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
VĂN PHÒNG SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
 
Điện thoại văn phòng Sở: (039)3856743
Fax: (039)3853324
Email: vanphong.sohatinh@moet.edu.vn
 
 
BAN GIÁM ĐỐC
Email: Giamdoc.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
1

Trần Trung Dũng     

Điện thoại:
   NR:3857968
   CQ:3693489
   DĐ:0934288588
Email:ttdung.sgdht@gmail.com
Nhà giáo Ưu tú
Giám đốc
.
2

Nguyễn Quốc Anh     

Điện thoại: 
 CQ:3565565                                   
 DĐ: 0912184918                       
 Email: quocanhka@gmail.com
Phó Giám đốc
3

Nguyễn Xuân Trường     

Điện thoại: 
 CQ: 3.608.899                               
 DĐ: 0912341889                        
 Email: xuantruong08@Gmail.com
Phó Giám đốc
4
Nguyễn Thị Hải Lý
 
Điện thoại:
   NR:3841162
   CQ:3881767
   DĐ:0912516233
   Email: nthl.sgdht@gmail.com
Phó Giám đốc

 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Email: PhongTCCB.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
5
Phan Đình Lai
Điện thoại:
   NR: 
   CQ: 0393858729
   DĐ: 0983859337
   Email: phandinhlai@hatinh.edu.vn
Trưởng phòng

6
Trần Hữu Doãn
Điện thoại:
   NR: 3852030
   CQ: 0393857634
   DĐ: 0912077345
Email:huudoan.sgdht@gmail.com
 
NGƯT
Phó Trưởng phòng
 
7
Thái Thị Hồng Thủy
Điện thoại:
   CQ: 039.3857634
   DĐ: 0915665799

   Email: thaihongthuy@hatinh.edu.vn

 
 

 Chuyên viên
 
 
8
Lê Văn Hoàng
Điện thoại:
CQ: 3857634
DĐ: 091.8286008 hoặc 0979123759
Email: levanhoang@hatinh.edu.vn
 
 
 Chuyên viên
 
 
    
 
PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON
Email: phonggdmn.sohatinh@moet.edu.vn
 
10
 
Lưu thị Phương
Điện thoại:
   CQ: 039.3850275
   DĐ:0934289119

Email: luuphuongphuong@gmail.com

 
 
NGƯT
Trưởng phòng
 
11
Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại:
   NR: :3858395
   CQ: 039.3881820
 
   DĐ:0912341827
Email: huyensgdht@yahoo.com.vn
 
 
 
Chuyên viên
 
12
Đoàn Thị Lê Hoa
Điện thoại:
   NR:3856970
   CQ:3850275
   DĐ:0916988166
Email: nguyendoanthuylinh@gmail.com
 
 
Chuyên viên
 
13

Lê Thị Thanh Hương
Điện thoại:
   CQ: 3881820:
   DĐ:0973368129
Email: thanhhuongpgdcx@gmail.com
 
 
Chuyên viên
 
 

 
     
 
PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Email: PhongGDTH.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
15
Nguyễn Hồng Tư
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3857638
   DĐ:0938993883
Email: hongtu.ht@gmail.com
 
 
NGƯT
Trưởng phòng
 
16
Trần Hậu Trung
Điện thoại:
   NR:3859226
   CQ:3857638
DĐ:0912341886 Email:   ThTrung.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
 
 Phó Trưởng phòng
 
16
Dương Văn Lâm
Điện thoại:
   NR:3885034
   CQ:3857638
   DĐ:0912341887
Email:   DvLam.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
 
Phó Trưởng phòng
 
17
Phan Duy Nghĩa
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3857638
   DĐ: 0912341875
Email:nghiahiep102@gmail.com 
 
 
Chuyên viên
 
 
    18

Trần Giang Nam

Điện thoại: 0912483248

email: Trangiangnam@hatinh.edu.vn

 

Chuyên viên Tiếng Anh

  
 
PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Email: PhongGDTrH.SoHaTinh@moet.edu.vn
            PhongCNTT.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
19
Nguyễn Ngọc Lạc
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3857637
   DĐ:0913294188
Email:  nguyenngoclac@hatinh.edu.vn
Trưởng phòng


20
Phan Đăng Quang
Điện thoại:
   NR:3890214
   CQ:3850323
   DĐ:0913029460
Email:  
dangquang.gdtrh@gmail.com

Phó Trưởng phòng
Chỉ đạo bộ môn Sử


21
Trần Xuân Bình
Điện thoại:
   NR:3857444
   CQ:3852541
   DĐ:0943232358
Email: tranxuanbinh@hatinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng
Chỉ đạo bộ môn Tin học

22
Trần Hậu Tú
Điện thoại:
   NR:
   CQ: 3851550
   DĐ:0912337778
Email: tranhautu78@gmail.com
 

Phó Trưởng phòng
Chỉ đạo bộ môn Địa lí
 
23

Từ Hữu Sơn

Điện thoại:
   CQ: 
   DĐ: 01699.828.725
Email: tuhuuson@gmail.com
 
 
Chuyên viên bộ môn Toán
 
24
Phan Thanh Hà
Điện thoại:
   CQ:3892600
   DĐ:0979866886
Email: phanha7777@yahoo.com 
 
 
 Chuyên viên bộ môn Văn  
 
25

Đậu Quang Hồng

Điện thoại:
   CQ:3851550
   DĐ:0988841482
Email:quanghong9999@yahoo.com.vn
 
 
 
Chuyên viên bộ môn Văn
 
26
Nguyễn Thanh Liêm
Điện thoại:
   CQ: 3851550
   DĐ:0912182183
Email:thanhliemsht@gmail.com
 
 
Chuyên viên GD thể chất
 
27
Nguyễn Hữu Danh
Điện thoại:
   CQ:3892600
   DĐ:0969915569
Email: danhhatinh@gmail.com
 
 
Chuyên viên Bộ môn Sinh Học
 
28
Bùi Sỹ Hoàng
Điện thoại:
   CQ:
   DĐ:0915364223
Email:   hoangqpan@gmail.com
 
 
 
Chuyên viên GD quốc phòng
 
   29
Nguyễn Thanh Hải
 
ĐT: 0912.51.6006
 
Email: nguyenthanhhai@hatinh.edu.vn

 

Chuyên viên bộ môn Hoá học

 

 

 

30

Phạm Thị Thuý Hằng

Điện thoại:
   NR:3881937
   DĐ:0982881937
Email:   hanghati@gmail.com

 

Chuyên viên bộ môn GDCD

phụ trách GD pháp luật


 
PHÒNG GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Email: PhongGDCN.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
31
Đặng Thị Quỳnh Diệp
Điện thoại:
   NR:
   CQ: 3892827
   DĐ: 0912085603
Email: quynhdiep0874@gmail.com
Trưởng phòng

32
TS. Nguyễn Ngọc Lê Nam
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3891845
   DĐ:0914212678
Email:tsnamsgd@gmail.com
 
 

Phó Trưởng Phòng
 
33
Nguyễn Thị Diệu Thúy
Điện thoại:
   NR: 
   CQ:  039.3892827
   DĐ:  01248253708
Email: thuysgdht@gmail.com
 
 
Chuyên viên


 
 
PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Email: PhongGDTX.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
34
Lê Đình Quế
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3857390
   DĐ:0912229130
Email:leque2011hatinh@gmail.com
Nhà giáo ưu tú
Trưởng phòng

35
Nguyễn Văn Minh
Điện thoại:
   NR:3851049
   CQ:3850324
   DĐ:0912134551
Email:   nvminh59@gmail.com
 
 
 
Phó Trưởng phòng
 
35
Lại Thế Dũng
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3858728
   DĐ:0912629274
Email: dung.nkht@gmail.com
 
 
 Chuyên viên Tiếng Anh

 
37
Cao Ngọc Châu
   CQ:3858728
   DĐ:0919848568
Email:   caongocchau.gddt.hatinh@gmail.com
 
 
Chuyên viên
38
Trần Thị Hoa Hường
Điện thoại:
   CQ:3850324
   DĐ:0949222358
Email:hoahuongts@gmail.com
 
 
Chuyên viên
 

 
 
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GD
Email: PhongKTKD.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
39
Nguyễn Công Ất
Điện thoại:
   NR:
   CQ: 039.3696606
   DĐ: 0912077283
Email: nguyencongat855@gmail.com
 
 
NGƯT
Trưởng phòng

 
40
Nguyễn Xuân Đức
 
  Điện thoại:
  CQ:0393882389
   DĐ: 0915001626
   Email: nxduc63@gmail.com
 
 
Phó phòng
 

 
41
Phan Trí Hiếu
Điện thoại:: 
   CQ:  039.3891258
   DĐ:  0982150164
   Email: pthieu69@gmail.com
 
Chuyên viên
 
42
Hoàng Thị Phúc
Điện thoại:
   NR:3845032
   CQ:3882389
   DĐ:0983364294

Email:   htphuc69@gmail.com

  
 
Chuyên viên

43
Nguyễn Thị Cẩm Thạch
Điện thoại:
  CQ: 3881828
   DĐ:0916510828
Email: camthachnguyen.sgd@gmail.com
Chuyên viên

 
 
THANH TRA
Email: Thanhtra.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
44
Bùi Quang Tâm
Điện thoại:
   NR:3854348
   CQ:3857640
   DĐ:0912280843
Email: tambq2009@gmail.com
Chánh Thanh tra

45
Hồ Sóng Hồng
Điện thoại:
   NR: 
   CQ: 039.3851186
   DĐ:0914360848
Email:   hohong60@Gmail.com
Phó Chánh Thanh  tra
 
46
Lê Văn Thuyết
   CQ:3885569
   DĐ:0989786986
Email: 
 
 
Phó Chánh Thanh tra

 
47
Nguyễn Thanh Nhàn
Điện thoại:
   NR:3859178
   DĐ:0912136059
Email: nhan.sgdht@gmail.com

 

Phó Chánh Thanh tra

 

 
48
Hoàng Thị Ngân
Điện thoại:
   NR:3886170
   CQ:
   DĐ:0979710377
Email:nganhoangcx@gmail.com
 
 
Chuyên viên
 
49
  Đinh Sỹ Đức
  Điện thoại:0915039013
   NR:
   CQ:
   DĐ:
Email:dinhsyduc77@gmail.com  
 
 
 
Chuyên viên
 
   50

Trần Thị Thuỷ

ĐT: 0912.637.468

Email: Tranthithuy@hatinh.edu.vn

 

Chuyên viên

 
 
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Email: PhongKHTC.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
51
Lê Quang Cảnh
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3858730
   DĐ:0913310547
Email:   lequangcanh@hatinh.edu.vn
Trưởng phòng

 
 
 
52
Phan Thanh Hải
Điện thoại:
   NR:3854914
   CQ:3857636
   DĐ:0989248248
Email:   PtHai.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
 
 
Chuyên viên
 
 
 
 
53
Lê Thị Vân Anh
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3857636
   DĐ:0989084088
Email: levananh1981@yahoo.com 
 
 
 
Chuyên viên
 

 
 
 
 
54
Nguyễn Thùy An
Điện thoại:
   NR:
   CQ:
   DĐ: 0987341919
Email: Thuyannt87@gmail.com
 
 
Chuyên viên
 

 
 
 
 
55
Võ Thị Liên
Điện thoại:
   NR:3854179
   CQ:
   DĐ:0904742388
Email: Lien.sgdht@gmail.com
 
 
 Cán sự

 
 
VĂN PHÒNG
Email: Vanphong.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
56
Dư Lý Trí
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3857635
   DĐ:0912022186
Email: Dulytri56@gmail.com
 

Phó Chánh Văn phòng

(phụ trách VP)


57
 
Nguyễn Duy Ngọc
Điện thoại:
   CQ:3690046
   DĐ:0904666533

Email: vanphong.sht@gmail.com


Phó Chánh Văn phòng
 
 
 
 
58

Trần Ngọc Minh

Điện thoại:
   NR:3881350
   DĐ:0912041191
Email: tranngocminh@hatinh.edu.vn
 
  
Chuyên viên CNTT
 
59
Võ Thị Thủy
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3882190
   DĐ:0945614345

Email:

Chuyên viên
Phụ trách “một cửa”

 
 
 
60

Nguyễn Hồng Sinh

ĐT: 0985570207

Email:Hongsinh77@gmail.com

 
 
Chuyên viên

 
 
 
61

Thái Thị Quỳnh Nga 

   Điện thoại:
   NR:
   CQ:3856743
   DĐ:0982101906
 
 

Văn thư
 
 
 
62
Nguyễn Thị Thu Hiền
   Điện thoại:
   NR:
   CQ:3856743
   DĐ:0912284889
 
 
Văn thư, in ấn
 
 
 
63
Đậu Xuân Hải
Điện thoại:
   NR:3858246
   CQ:
   DĐ:0912411964
 
Lái xe (Tổ trưởng)
 

 
 
 
64
Vũ Minh Đức
Điện thoại:
   NR:3853656
   CQ:
   DĐ: 0912540596
 
 Lái xe


 
 
 
65
Ngô Đức Huy
Điện thoại:
   NR:
   CQ:
   DĐ: 0972262898
 
 
Lái xe

 
 
 
66
Lê Đăng Hải
Điện thoại:
   NR:
   CQ:
   DĐ: 0979797687
 
 
Lái xe

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH
 
 
 
 
67
Nguyễn Thị Nhung Quyên
Điện thoại:
   NR:
   CQ: 0393881735
   DĐ: 0947989668
Email: nhungquyen73ht@gmail.com
 
 
 
Chủ tịch
 
 
 
 
68
Nguyễn Thị Bình
Điện thoại:
   CQ:  0393852542
   DĐ:   0987257674
Email:  cdgiaoductinhht@gmail.com
 
 
 
Cán bộ chuyên trách
 
69
 

 
 
BẢO VỆ
 
 
 
70
Đào Xuân Thanh
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3851552
   DĐ:01685572627
 
 
Bảo vệ
 

 

72

Nguyễn Thị Khuy

 

 

Hợp đồng Lao công