Tin bài mới nhất Tin bài mới nhất
CƠ CẤU TỔ CHỨC, DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL
VĂN PHÒNG SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
 
Điện thoại văn phòng Sở: (039)3856743
Fax: (039)3853324
Email: vanphong.sohatinh@moet.edu.vn
 
 
BAN GIÁM ĐỐC
Email: Giamdoc.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
1
Trần Trung Dũng
Điện thoại:
   NR:3857968
   CQ:3693489
   DĐ:0934288588
Email:ttdung.sgdht@gmail.com
Nhà giáo Ưu tú
Giám đốc
3

Nguyễn Quốc Anh                            

Điện thoại:
 CQ: 3565565                                   
 DĐ: 0912184918                       
 Email: quocanhka@gmail.com
Phó Giám đốc

4
Nguyễn Xuân Trường

Điện thoại:

CQ: 0393.608.899

DĐ:0912.341.889

Email:xuantruong08@gmail.com

 

Phó Giám đốc
4
Nguyễn Thị Hải Lý
 
Điện thoại:
   NR:3841162
   CQ:3881767
   DĐ:0912516233
Email: nthl.sgdht@gmail.com
Phó Giám đốc
 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Email: PhongTCCB.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
5
Phan Đình Lai
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3858729
   DĐ:0983859337
Email: phandinhlai@hatinh.edu.vn
Trưởng phòng

6
Trần Hữu Doãn
Điện thoại:
   NR:3852030
   CQ:3857634
   DĐ:0912077345
Email:huudoan.sgdht@gmail.com
 
NGƯT
Phó Trưởng phòng
 
7
 
 
 
Chuyên viên
 
 
8
Thái Thị Hồng Thủy
Điện thoại:
   CQ: 3857634
   DĐ: 0915665799

Email:   TthThuy.SoHaTinh@moet.edu.vn

 
 
Chuyên viên
 
     9

Lê Văn Hoàng

ĐT: 091.82.86.008

Email: levanhoang@hatinh.edu.vn

 

Chuyên viên

 
 
PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON
Email: phonggdmn.sohatinh@moet.edu.vn
 
10
 
Lưu thị Phương
Điện thoại:
   CQ: 3881820
   DĐ:0934289119

Email: luuphuongphuong@gmail.com

 
 
NGƯT
Trưởng phòng
 
11
Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại:
   NR:3858395
   CQ:3881820
   DĐ:0912341827
Email:   NtHuyen.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
 
Chuyên viên
 
12
Đoàn Thị Lê Hoa
Điện thoại:
   NR:3856970
   CQ:3850275
   DĐ:0912315826
Email:   DtHoa.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
 
Chuyên viên
 
13
Mai Thị Minh
Điện thoại:
   NR:
   CQ3881820:
   DĐ:0912786566

Email: 

 
 
Chuyên viên
 
 

 
   14

Lê Thị Thanh Hương

Điện thoại:
   CQ: 3881820:
   DĐ:0973368129

Email: thanhhuongpgdcx@gmail.com  

 

 

Chuyên viên

 
 
PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Email: PhongGDTH.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
15
Nguyễn Hồng Tư
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3857638
   DĐ:0938993883
Email: hongtu.ht@gmail.com
 
 
NGƯT
Trưởng phòng
 
15
Trần Hậu Trung
Điện thoại:
   NR:3859226
   CQ:3857638
DĐ:0912341886 Email:   ThTrung.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
 
 Phó Trưởng phòng
 
17
Dương Văn Lâm
Điện thoại:
   NR:3885034
   CQ:3857638
   DĐ:0912341887
Email:   DvLam.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
 
Phó Trưởng phòng
 
18
Phan Duy Nghĩa
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3857638
   DĐ: 0912341875
Email:nghiahiep102@gmail.com 
 
 
Chuyên viên
 
 
    19

Trần Giang Nam

Điện thoại: 0912483248

email: Trangiangnam@hatinh.edu.vn

 

Chuyên viên Tiếng Anh

  
 
PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC
Email: PhongGDTrH.SoHaTinh@moet.edu.vn
            PhongCNTT.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
20
Nguyễn Ngọc Lạc
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3857637
   DĐ:0913294188
Email:ngoclacht@gmail.com
Trưởng phòng


21
Phan Đăng Quang
Điện thoại:
   NR:3890214
   CQ:3850323
   DĐ:0913029460
Email:  
dangquang.gdtrh@gmail.com

Phó Trưởng phòng
Chỉ đạo bộ môn Sử


22
Trần Xuân Bình
Điện thoại:
   NR:3857444
   CQ:3852541
   DĐ:0913530885
Email: tranxuanbinh@hatinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng
Chỉ đạo bộ môn Tin học và Lĩnh vực CNTT
23
Trần Hậu Tú
Điện thoại:
   NR:
   CQ: 3851550
   DĐ:0912337778
Email: tranhautu78@gmail.com
 

Phó Trưởng phòng
Chỉ đạo bộ môn Địa lí
 
24

 Từ Hữu Sơn

Điện thoại: 01699.828.725

Email: tuhuuson@gmail.com

 
 
Chuyên viên bộ môn Toán
 
25
Phan Thanh Hà
Điện thoại:
   CQ:3892600
   DĐ:0979866886
Email: phanha7777@gmail.com 
 
 
 Chuyên viên bộ môn Văn  
 
26

Đậu Quang Hồng

Điện thoại:
   CQ:3851550
   DĐ:0988841482
Email:quanghong9999@yahoo.com.vn
 
 
 
Chuyên viên bộ môn Văn
 
27
Nguyễn Thanh Liêm
Điện thoại:
   CQ: 3851550
   DĐ:0912182183
Email:thanhliemsht@gmail.com
 
 
Chuyên viên GD thể chất
 
28
Nguyễn Hữu Danh
Điện thoại:
   CQ:3892600
   DĐ:0969915569
Email: danhhatinh@gmail.com
 
 
Chuyên viên Bộ môn Sinh Học
 
29
Bùi Sỹ Hoàng
Điện thoại:
   CQ:
   DĐ:0915364223
Email:   hoangqpan@gmail.com
 
 
 
Chuyên viên GD quốc phòng
 
   30
Nguyễn Thanh Hải
 
ĐT: 0912.51.6006
 
Email: nguyenthanhhai@hatinh.edu.vn

 

Chuyên viên bộ môn Hoá học

 

 

 

31

Phạm Thị Thuý Hằng

Điện thoại:
   NR:3881937
   DĐ:0982881937
Email:   hanghati@gmail.com

 

Chuyên viên bộ môn GDCD

phụ trách GD pháp luật


 
PHÒNG GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Email: PhongGDCN.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
32
Đặng Thị Quỳnh Diệp
Điện thoại:
   NR:
   CQ: 3892827
   DĐ: 0912085603
Email: quynhdiep0874@gmail.com
Trưởng phòng

33
TS. Nguyễn Ngọc Lê Nam
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3891845
   DĐ:0914212678
Email:tsnamsgd@gmail.com
 
 

Phó Trưởng Phòng
 
34
Nguyễn Thị Diệu Thúy
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3892827
   DĐ:0988902220
Email: thuy.nguyenthidieu@htu.edu.vn
 
 
Chuyên viên


 
 
PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Email: PhongGDTX.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
35
Lê Đình Quế
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3857390
   DĐ:0912229130
Email:leque2011hatinh@gmail.com
Nhà giáo ưu tú
Trưởng phòng

36
Nguyễn Văn Minh
Điện thoại:
   NR:3851049
   CQ:3850324
   DĐ:0912134551
Email:   nvminh59@gmail.com
 
 
 
Phó Trưởng phòng
 
37
Lại Thế Dũng
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3858728
   DĐ:0912629274
Email: dung.nkht@gmail.com
 
 
 Chuyên viên Tiếng Anh

 
38
Cao Ngọc Châu
   CQ:3858728
   DĐ:0919848568
Email:   caongocchau.gddt.hatinh@gmail.com
 
 
Chuyên viên
 
37
Trần Thị Hoa Hường
Điện thoại:
   CQ:3850324
   DĐ:0949222358
Email:hoahuongts@gmail.com
 
 
Chuyên viên
 

 
 
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GD
Email: PhongKTKD.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
38
Nguyễn Công Ất
Điện thoại:
   NR:3857251
   CQ:3882389
   DĐ:0912077283
Email:   NcAt.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
 
NGƯT
Trưởng phòng

 
39
Nguyễn Xuân Đức
Điện thoại:
   CQ:
   DĐ:0915001626
 
 Phó phòng
 

 
40
Phan Trí Hiếu
Điện thoại:
   NR:3250069
   CQ:3891258
   DĐ:0982150164
Email:   Pthieu@gmail.com
 
 
 
Chuyên viên
 
41
Hoàng Thị Phúc
Điện thoại:
   NR:3845032
   CQ:3882389
   DĐ:0983364294
Email:   HtPhuc.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
 
 
Chuyên viên

Nguyễn Thị Cẩm Thạch 
42
Nguyễn Thị Cẩm Thạch
Điện thoại:
  CQ: 3881828
   DĐ:0916510828
Email: camthachnguyen.sgd@gmail.com
Chuyên viên

 
 
THANH TRA
Email: Thanhtra.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
43
Bùi Quang Tâm
Điện thoại:
   NR:3854348
   CQ:3857640
   DĐ:0912280843
Email:   BqTam.SoHaTinh@moet.edu.vn
Chánh Thanh tra

44
Hồ Sóng Hồng
Điện thoại:
   NR:3885569
   CQ:3850325
   DĐ:0914360848
Email:   HsHong.SoHaTinh@moet.edu.vn
Phó Chánh Thanh  tra
 
45
Lê Văn Thuyết
   CQ:3885569
   DĐ:0989786986
Email: 
 
 
Phó Chánh Thanh tra

 
46
Nguyễn Thanh Nhàn
Điện thoại:
   NR:3859178
   DĐ:0912136059
Email: nhan.sgdht@gmail.com

 

Phó Chánh Thanh tra

 

 
47
Hoàng Thị Ngân
Điện thoại:
   NR:3886170
   CQ:
   DĐ:0979710377
Email:nganhoangcx@gmail.com
 
 
Chuyên viên
 
48
  Đinh Sỹ Đức
  Điện thoại:0915039013
   NR:
   CQ:
   DĐ:
Email:dinhsyduc77@gmail.com  
 
 
 
Chuyên viên
 
   49

Trần Thị Thuỷ

ĐT: 0912.637.468

Email: Tranthithuy@hatinh.edu.vn

 

Chuyên viên

 
 
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Email: PhongKHTC.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
50
Lê Quang Cảnh
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3858730
   DĐ:0913310547
Email:   LqCanh.SoHaTinh@moet.edu.vn
Trưởng phòng
 
 
 
51
Phan Thanh Hải
Điện thoại:
   NR:3854914
   CQ:3857636
   DĐ:0989248248
Email:   PtHai.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
 
 
Chuyên viên
 
 
 
 
52
Lê Thị Vân Anh
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3857636
   DĐ:0989084088
Email: levananh1981@yahoo.com 
 
 
 
Chuyên viên
 

 
 
 
 
53
Nguyễn Thùy An
Điện thoại:
   NR:
   CQ:
   DĐ: 0987341919
Email: Thuyannt87@gmail.com
 
 
Chuyên viên
 

 
 
 
 
54
Võ Thị Liên
Điện thoại:
   NR:3854179
   CQ:
   DĐ:0904742388
Email: Lien.sgdht@gmail.com
 
 
 Cán sự

 
 
VĂN PHÒNG SỞ
Email: Vanphong.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
55
Dư Lý Trí
Điện thoại:
   NR:3854362
   CQ:3857635
   DĐ:0912022186
Email: Dulytri56@gmail.com
 

Phó Chánh Văn phòng

(phụ trách VP)


56
Đặng Đôn Túy
Điện thoại:
   CQ: 3696608
   DĐ:0906665689
Email:ddt1186@gmail.com 


Phó Chánh Văn phòng
 
 
 
 
57
Nguyễn Duy Ngọc
Điện thoại:
   CQ:3690046
   DĐ:0904666533

Email: vanphong.sht@gmail.com

 
  
Phó Chánh Văn phòng
 
58
Võ Thị Thủy
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3882190
   DĐ:0945614345

Email:

Chuyên viên
Phụ trách “một cửa”

 
 
 
59

Nguyễn Hồng Sinh

ĐT: 0985570207

Email:Hongsinh77@gmail.com

 
 
Chuyên viên

 
 
 
60

Trần Ngọc Minh

Điện thoại:
   NR:3881350
   DĐ:0912041191
Email: tranngocminh@hatinh.edu.vn
 
 
Chuyên viên CNTT
 
 
 
61

Thái Thị Quỳnh Nga 

   Điện thoại:
   NR:
   CQ:3856743
   DĐ:0982101906
 
 
Văn thư
 
 
 
62
Nguyễn Thị Thu Hiền
   Điện thoại:
   NR:
   CQ:3856743
   DĐ:0912284889
 
 
Văn thư, in ấn

 
 
 
63
Đậu Xuân Hải
Điện thoại:
   NR:3858246
   CQ:
   DĐ:0912411964
 
 
Lái xe (Tổ trưởng)

 
 
 
64
Vũ Minh Đức
Điện thoại:
   NR:3853656
   CQ:
   DĐ: 0912540596
 
 
Lái xe

 
 
 
65
Ngô Đức Huy
Điện thoại:
   NR:
   CQ:
   DĐ: 0972262898
 
 
Lái xe

 

 

   66

Lê Đăng Hải
Điện thoại:
   NR:
   CQ:
   DĐ: 0979797687

 

Lái xe

 

 
 
CÔNG ĐOÀN NGÀNH
Congdoan.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
 
 
 
67
Trần Xuân Thắm
Điện thoại:
   NR:
   CQ:
   DĐ: 0912297933
Email:   TxTham.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
 
 
Chủ tịch
 
 
 
 
68
Nguyễn Thị Nhung Quyên
Điện thoại:
   NR:3855749
   CQ:3852542
   DĐ:0912539867
Email: NtnQuyen.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
 
Phó chủ tịch
 
 
 
 
 
69
Nguyễn Thị Bình
Điện thoại:
   CQ:3582542
   DĐ:01685116042
Email:   NtBinh.SoHaTinh@moet.edu.vn
 
 
 
CB VP Công đoàn
 
 
BẢO VỆ
 
 
 
70
Đào Xuân Thanh
Điện thoại:
   NR:
   CQ:3851552
   DĐ:01685572627
 
 
Bảo vệ
 

 

72

Nguyễn Thị Khuy

 

 

Hợp đồng Lao công