Sunday, 18/08/2019 - 00:43|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN KỈ HỢI 2019

    Đầu thế kỷ XX, cả dân tộc Việt Nam sống trong sự thống trị của thực dân Pháp và chế độ phong kiến suy tàn. Khát vọng độc lập dân tộc và phát triển đất nước thúc đẩy nhiều phong trào đấu tranh của nhân dân ta nổi dậy. Những phong trào đấu tranh đó đều không thành công vì thiếu đường lối, giai cấp lãnh đạo đúng đắn.

   Trong bối cảnh đó mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo với cương lĩnh chính trị đúng đắn, sáng tạo đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng trường kỳ vượt qua bao khó khăn, hiểm nguy, đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Lịch sử dân tộc đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mười lăm năm tuổi (1930-1945), Đảng lãnh đạo nhân dân ta trải qua các cuộc đấu tranh gian khổ hy sinh, với ba cao trào cách mạng lớn (1930-1931, 1936-1939, 1939-1945). Khi thời cơ đến, Đảng tổ chức cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công, đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân - phong kiến. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước.

   Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, lập nên nhà nước của dân, do dân và vì dân. Dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập, tự do tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hy sinh hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), kháng chiến chống Mỹ (1954 -1975).

Với thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tại Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

   Sau 32 năm đổi mới, Đảng đã chứng tỏ được bản lĩnh và sức sống của mình trong công cuộc xây dựng đất nước. Ngày 3-2-2019, đánh dấu 89 mùa xuân xây dựng và trưởng thành của Đảng. Với khí thế mới, quyết tâm mới, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

   Lịch sử hào hùng của Dân tộc ta, Đảng ta là dòng chảy không ngừng, là mùa xuân tiếp nối những mùa xuân. Xuân Kỉ Hợi 2019, xuân tiếp nối đầy hứa hẹn những mùa xuân thắng lợi.

                                                                                                                 Tác giả: Trần Soa, Bích Hợp.


Tác giả: Trần Soa - Bích Hợp
Nguồn: thpt-phandinhphung-hatinh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết