23/11/12, 07:14
Bản in

Sở GD&ĐT: Đánh giá ngoài Trường Mầm non Thạch Linh và Trường Mầm non Thiên Lộc

Thực hiện quyết định của Giám đốc Sở, đoàn đánh giá ngoài Trường Mầm non Thạch Linh và Trường Mầm non Thiên Lộc đã tiến hành tập trung nghiên cứu hồ sơ ( 2 ngày tại Sở GD&ĐT), thảo luận và đưa ra những nhận xét chung, những yêu cầu kiến nghị đối với nhà trường, thống nhất kế hoạch khảo sát sơ bộ tại Trường Mầm non Thạch Linh vào ngày 23/10/2012 và trường mầm non Thiên Lộc ngày 24/10/2012. Trong đợt khảo sát sơ bộ, đoàn đã thông báo với nhà trường về những kết luận nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị của trường cho đợt khảo sát chính thức và thống nhất thời gian khảo sát chính thức (Mầm non Thạch Linh vào các ngày 5,6/11/2012, Mầm non Thiên Lộc vào các ngày 7,8/11/2012).

Trong 2 ngày làm việc đoàn đánh giá ngoài đã kiểm tra các thông tin minh chứng nhà trường sử dụng trong báo cáo tự đánh giá, quan sát các hoạt động dạy học của nhà trường, thăm lớp dự giờ một số giáo viên, phỏng vấn một số cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhóm trẻ 4 tuổi, 5 tuổi,…Kết thúc đợt khảo sát chính thức đoàn đã có buổi làm việc với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, phòng giáo dục và đào tạo, lãnh đạo địa phương để ghi nhận sự nổ lực cố gắng của tập thể nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ KĐCLGD, thông báo kết quả thực hiện các nội dung khảo sát chính thức, những kiến nghị của đoàn đối với nhà trường nhất là các kế hoạch cải tiến chất lượng mà trường đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá. Các nhà trường đã bày tỏ sự cảm ơn đối với những quan tâm của Phòng Khảo thí và KĐCLGD, Sở GD&ĐT đã có hướng dẫn, tư vấn giúp nhà trường hoàn thành công tác tự đánh giá, các nhà trường cũng hứa sẽ thực hiện nghiêm túc kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra.

Toàn cảnh buổi làm việc để kết luận Đánh giá ngoài tại Trường Mầm non Thiên Lộc

Trường Mầm non Thạch Linh - Thành phố Hà Tĩnh và Trường Mầm non Thiên Lộc - Can Lộc là hai đơn vị được Ngành chọn làm thí điểm công tác KĐCLGD bậc học mầm non. Mặc dầu còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhưng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, sự động viên giúp đỡ của lãnh đạo các phòng giáo dục đào tạo, lãnh đạo địa phương, hai trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây sẽ là những địa chỉ đáng tin cậy để các trường mầm non trong toàn tỉnh học tập kinh nghiệm về công tác KĐCLGD.

 

      Hoàng Phúc

Phòng KT&KĐCLGDCác thông tin khác:

Tin mới nhất Tin mới nhất