Wednesday, 10/08/2022 - 14:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Hương Sơn ra mắt Quỹ Khuyến học Lê Hữu Trác
Hương Sơn ra mắt Quỹ Khuyến học Lê Hữu Trác
20/07/2022
Quỹ Khuyến học Lê Hữu Trác có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, phương tiện, điều kiện hoạt động. Quỹ được hình thành từ nguồn vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động trợ ...

Nội dung đang cập nhật...