Thursday, 20/01/2022 - 12:55|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Ngành Giáo dục sôi nổi hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh
Ngành Giáo dục sôi nổi hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh
14/07/2021
Mặc dù thời gian tổ chức Cuộc thi trùng với thời gian các trường học nghỉ hè và trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, có lúc trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng, nhưng xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Ngành, Sở GD&ĐT đã nhiều ...