Sunday, 19/01/2020 - 14:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Hướng dẫn hưởng ứng "Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam - 09/11"

Hướng dẫn hưởng ứng "Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam - 09/11"

Tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về nội dung của “Luật giáo dục” 2019; “Luật An ninh mạng” 2018; “Luật phòng chống tham nhũng” 2018; “Luật khiếu nại, tố cáo” 2018, “Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia” 2019 cũng như các văn bản pháp luật mới khác, các chính sách mới của Trung ương ...
LỘC HÀ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG,   BẰNG NHỮNG CÁCH LÀM SÁNG TẠO

LỘC HÀ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NHÀ TRƯỜNG, BẰNG NHỮNG CÁCH LÀM SÁNG TẠO

Hoạt động  “Ngày hội đọc sách” được các trường tổ chức thường niên, hoạt động đọc sách đã trở thành thói quen, thành món ăn tinh thần không thể thiếu của học sinh các trường học. Nhiều nhà trường đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như: chia sẻ sách, kể chuyện theo sách, viết cảm nhận ...