Thứ sáu, 03/12/2021 - 01:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH

Gặp gỡ hai học sinh đạt giải Nhì Quốc gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật