Văn bản Văn bản
../document-library/doc GDTrH: V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
Số hiệu: Số: 1619 /SGDĐT – GDTrH
Ngày ban hành: 25/11/12
Nguồn: Phòng GDTrH
Trích yếu:

GDTrH: V/v tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.

Kích thước: 66,5k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 18423
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)