Tuesday, 16/07/2019 - 23:27|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Văn bản liên quan

Triển khai thực hiện Công văn số 01/HĐ-TGV ngày 03/01/2019 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về các số nhiệm vụ trọng tâm của công tác PBGDPL Quý I năm 2019 (tài liệu đăng tải trên Cổng TTĐT và phần mềm TDOffice của Sở); tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác Pháp chế năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị một số nội dung...

Ngày ban hành:
25/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực