Sunday, 15/12/2019 - 13:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
10/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 20/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

Ngày ban hành:
20/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực