Monday, 14/10/2019 - 20:14|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Văn bản liên quan

Ngày 17/5/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công (DVCTT) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Ngày ban hành:
06/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực