Sunday, 24/02/2019 - 11:42|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Văn bản liên quan

Ngày 30/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
06/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 17/5/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công (DVCTT) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Ngày ban hành:
06/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực