Wednesday, 27/05/2020 - 16:15|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Văn bản liên quan

Kết luận số 167 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua; một số nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới

Ngày ban hành:
11/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực