Sunday, 20/09/2020 - 21:30|
Đường dây nóng và Hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh. SĐT: 0239385025 hoặc 0919719798. Hộp thư điện tử: thanhtra.sohatinh@moet.edu.vn. Trân trọng!

Ngày 04/9/2019, Sở GD&ĐT đã tổng hợp ý kiến của các đơn vị góp ý Dự thảo lần 1 - thông tư của Bộ GD&ĐT hướng dẫn khen thuong Kỷ luật HSGDPT, nay đã có dự thảo lần 2, nếu các đơn vị có ý kiến thêm, đề nghị gửi về hộp thư Phongcttt@hatinh.edu.vn trước ngày 20/9/2020

Ngày ban hành:
14/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực