Sunday, 21/07/2019 - 00:41|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
28/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.

Ngày ban hành:
25/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực