Monday, 30/11/2020 - 03:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Văn bản liên quan

Ngày 04/9/2019, Sở GD&ĐT đã tổng hợp ý kiến của các đơn vị góp ý Dự thảo lần 1 - thông tư của Bộ GD&ĐT hướng dẫn khen thuong Kỷ luật HSGDPT, nay đã có dự thảo lần 2, nếu các đơn vị có ý kiến thêm, đề nghị gửi về hộp thư Phongcttt@hatinh.edu.vn trước ngày 20/9/2020

Ngày ban hành:
14/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực