Monday, 18/02/2019 - 09:52|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
14/02/2018
Ngày hiệu lực:
14/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v Hướng dẫn HKPĐ cấp tỉnh lần thứ XII năm 2018

Ngày ban hành:
21/02/2018
Ngày hiệu lực:
21/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
07/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực