Monday, 21/06/2021 - 08:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
27/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Số: 2927 /UBND-VX1: V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (Kèm CV của VPCP)

Ngày ban hành:
11/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực