Tuesday, 07/07/2020 - 03:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Văn bản liên quan

Số: 2927 /UBND-VX1: V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (Kèm CV của VPCP)

Ngày ban hành:
11/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kết luận số 167 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua; một số nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới

Ngày ban hành:
11/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực