Monday, 14/10/2019 - 19:57|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Ngày ban hành:
30/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Công tác Chính trị tư tưởng năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020  

Ngày ban hành:
23/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực