Thursday, 13/12/2018 - 13:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; ngày 10/9/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) ban hành Công văn số 5424/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo (Văn bản gửi trên phần mềm TDOffice và Cổng TTĐT của Sở)

Ngày ban hành:
26/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 4073/BGDĐT-PC ngày 07/9/2018 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 về công tác pháp chế; Sở GD&ĐT Hà Tĩnh xây dựng KH cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
18/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực