Tuesday, 16/07/2019 - 23:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Văn bản liên quan

SỰ CẦN THIẾT CỦA GIÁO DỤC VĂN HOÁ GIAO THÔNG CHO HỌC SINH

Ngày ban hành:
02/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; ngày 10/9/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) ban hành Công văn số 5424/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo (Văn bản gửi trên phần mềm TDOffice và Cổng TTĐT của Sở)

Ngày ban hành:
26/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực