STT Số kí hiệu Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
1 1467/SGDĐT-VP 28/08/2015 V/v chuẩn bị khai giảng năm học 2015-2016
2 Du thao 28/08/2015 BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014 -2015 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 -2016 CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
3 1468/SGDĐT-VP 28/08/2015 V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT dịp Lễ Quốc khánh 2/9, khai giảng năm học mới 2015-2016 và những tháng cuối năm 2015
4 1451/SGDĐT-KHTC 26/08/2015 V/v xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo 2016-2017
5 1466/SGDĐTGDTX 27/08/2015 V/v Tập huấn CBQL, GV trung tâm tổ chức các lớp BDTX cho giáo viên
6 1462/SGDĐT -KTKĐCLGD 27/08/2015 V/v nộp hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung
7 1405/KH-SGDĐT 14/08/2015 Hướng dẫn kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016
8 1447/SGDĐT-GDTrH 25/08/2015 V/v điều chỉnh thời gian Hội thảo góp ý Dự thảo Chương trình GDPT tổng thể và Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp THPT (kèm theo danh sách giáo viên cốt cán tham dự Hội thảo)
9 1444/SGDĐT-GDTX 24/08/2015 V/v báo cáo số liệu giáo viên tiếng Anh
10 1443/SGDĐTTCCB 24/08/2015 V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị trực thuộc Sở năm 2016
11 553/QĐ-SGDĐT 20/08/2015 Quyết định ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ XI năm 2016
12 1436/SGDĐT-VP 21/08/2015 V/v sử dụng, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm sản xuất trong tỉnh
13 CÔNG ĐOÀN 21/08/2015 BC tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2014 - 2015 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016
14 1431-GDTrH 20/08/2015 V/v triệu tập Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 bậc GDTrH (kèm theo tài liệu báo cáo)
15 1430-GDTrH 20/08/2015 V/v góp ý Dự thảo Chương trình GDPT tổng thể.
16 1414/SGDĐT-GDTH 17/08/2015 V/v báo cáo tiến độ thực hiện phổ cập GDTHĐĐT mức độ 2, năm 2015
17 1427/SGDĐT-KHTC 18/08/2015 V/v rà soát thực trạng CSVC, TBTH và lập nhu cầu đầu tư CSVC, TBTH cho giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2016-2020
18 Số: 1428/BC-SGDĐT 18/08/2015 BC tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 Giáo dục Mầm non
19 DUTHAO 18/08/2015 BC tổng kết năm học 2014-2015 Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 cấp Tiểu học
20 18/08/2015 (Có điều chỉnh) Mời dự tổng kết công tác Công đoàn năm học 2014-2015
21 1406/SGDĐT_GDTH 14/08/2015 V/v hướng dẫn thực hiện chương trình tuần học làm quen ở các lớp tiểu học
22 112/CTr-SVHTTDL-SGD&ĐT 14/08/2015 Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2015 và những năm tiếp theo
23 3110/UBND-QĐ 11/08/2015 Quyết định về việc banh hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
24 1408/SGDĐT-KTKĐCLGD 14/08/2015 V/v tổ chức cho thí sinh tra cứu thông tin ĐKXT của các trường ĐH, CĐ
25 DỰ THẢO 14/08/2015 Báo cáo Tổng kết năm học 2014-2015 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
26 1141/VP 14/08/2015 Về việc triệu tập hội nghị đánh giá 01 năm triển khai phần mềm SMAS
27 1403-MN-TH 13/08/2015 V/v triệu tập Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 ngành học Mầm non và Tiểu học
28 1399/SGDĐT-GDTX 13/08/2015 V/v lập danh sách lãnh đạo phòng GD&ĐT tham gia đoàn tham quan và học tập kinh nghiệm
29 1402/SGDĐT-KTKĐCLGD 14/08/2015 V/v giao các đơn vị cập nhật hồ sơ thí sinh xin thay đổi nguyện vọng ĐKXT vào trường ĐH, CĐ
30 1401/SGDĐT-KTKĐCLGD 13/08/2015 V/v hướng dẫn thí sinh thay đổi nguyện vọng ĐKXT và trường ĐH, CĐ
31 1392/SGDĐT-TCCB 12/08/2015 V/v rà soát, bổ sung, báo cáo quy hoạch CBQL giai đoạn 2015-2020
32 1383/SGDĐT-VP 12/08/2015 V/v triệu tập Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016
33 1382/SGDĐT-GDTrH 12/08/2015 V/v bồi dưỡng kiến thức Pháp luật cho giáo viên GDCD
34 3110/QĐ-UBND 11/08/2015 QĐ ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
35 1376/SGDĐT-TH 10/08/2015 V/v mua SGK, tài liệu dạy học và việc huy động các khoản thu ở các trường tiểu học trong năm học 2015-2016
36 1377/SGDĐT-VP 10/08/2015 V/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thực hiện "4 cùng" giữa Sở GD&ĐT và Hội Cựu giáo chức tỉnh
37 1375/SGDĐT-GDTH 10/08/2015 V/v tập huấn Dân ca Nghệ Tĩnh cho giáo viên Âm nhạc các trường tiểu học
38 1363/SGDĐT-GDTrH 10/08/2015 V/v đôn đốc xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2015
39 1370/SGD@_GDTrH 10/08/2015 V/v tổ chức tập huấn phương pháp giảng dạy chương trình tiếng Anh thí điểm cấp THPT năm học 2015-2016
40 1356/SGDĐT-KHTC (Mẫu đơn) 10/08/2015 Mẫu đơn bán trú và hỗ trợ gạo theo Công văn 1356/SGDĐT-KHTC
41 100/CĐGD 10/08/2015 CÔNG ĐOÀN: (Có điều chỉnh ) Về việc tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị người lao động, năm học 2015-2016.
42 1363 /SGDĐT-GDTrH 10/08/2015 V/v đôn đốc xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2015.
43 1362/SGDĐT-KHTC 10/08/2015 V/v báo cáo tình hình đầu năm học 2015-2016
44 1356/SGDĐT-KHTC 07/08/2015 V/v hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh
45 1361/SGDĐT-GDTH 07/08/2015 V/v tập huấn triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến
46 1348/SGDĐT-TCCB 07/08/2015 V/v cử người tham gia lớp bồi dưỡng và rà soát cán bộ quản lý giáo dục năm 2015
47 1357/SGDĐT-GDCN 07/08/2015 V/v thực hiện mô hình đào tạo thí điểm THPT-TCN
48 1350/SGDĐT-TrH 07/08/2015 V/v tập huấn công tác thư viện trường học năm học 2015-2016
49 1349/SGDĐT-GDTrH 07/08/2015 V/v tập huấn triển khai mô hình trường học mới tại Việt Nam cấp THCS, năn học 2015-2016
50 1347/SGDĐT-KHTC 07/08/2015 V/v mua hồ sơ quản lý chuyên môn năm học 2015-2016
Tìm kiếm văn bản
Liên kết website