STT Số kí hiệu Ngày ban hành Tiêu đề File đính kèm
1 1679/SGDĐT-TCCB 06/10/2015 V/v báo cáo theo Công văn số 1606/SGDĐT-TCCB
2 597/QĐ-SGDĐT 01/09/2015 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020
3 135/ CĐGDHT 06/10/2015 CÔNG ĐOÀN: Mời họp các bộ cốt cán Công đoàn toàn Ngành
4 1699/GM-SGDĐT 05/10/2015 Giấy mời Hội nghị giao ban về công tác giáo dục phổ cập tiểu học
5 1670/KH-SGDĐT 05/10/2015 V/v kế hoạch triển khai Đề án nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong trường phổ thông Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020 từ 2015 đến 2016
6 1675/SGDĐT-GDCN 06/10/2015 V/v cung cấp số liệu phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT
7 1676/SGDĐT-KTKĐCLGD 06/10/2015 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015 -2016
8 VĂN PHÒNG SỞ 06/10/2015 V/v hướng dẫn công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ lên lớp và công tác YTTH năm học 2015-2016
9 1663/SGDĐT-TTr 01/10/2015 V/v nhắc nộp báo cáo tổ chức huy động các khoản đóng góp tự nguyện đầu năm học 2015-2016
10 1661/SGDĐT-GDTX 01/10/2015 V/v thông báo Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên tiếng Anh
11 1649/SGDĐT-KHTC 30/09/2015 V/v triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN qua mạng Internet
12 1642/GM-SGDĐT 30/09/2015 Giấy mời Hội nghị giao ban cấp Tiểu học
13 1632/SGDĐT-GDTrH 29/09/2015 V/v mời dự tập huấn về Điều lệ HKPĐ toàn tỉnh lần thứ XI năm 2016
14 1626 /GM-SGDĐT 29/09/2015 Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016
15 1629/GM-SGDĐT 29/09/2015 Giấy mời dự Lê khai mạc điểm của tỉnh về "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2015
16 1628/HD-SGDĐT-GDTX 29/09/2015 V/v hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 Giáo dục Thường xuyên
17 1579/SGDĐT-TCCB 18/09/2015 V/v Hướng dẫn một số nội dung công tác phát triển đội ngũ NG, CBQL, NV năm học 2015-2016
18 Số: 1627/SGDĐT-VP 29/09/2015 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC – 04/10”
19 12 /VP 29/09/2015 V/v thay đổi địa điểm Hội nghị
20 1263/SGDĐT-TCCB 28/09/2015 V/v thực hiện báo cáo thực trạng đội ngũ theo cuộc họp Trưởng phòng GD&ĐT
21 1579/SGDĐT-TCCB 18/09/2015 V/v Hướng dẫn một số nội dung công tác phát triển đội ngũ NG, CBQL, NV năm học 2015-2016
22 1620/SGDĐT-GDTrH 25/09/2015 V/v hướng dẫn thi khảo sát (lần 2) cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp Trung học phổ thông năm 2015
23 1619/SGDĐT-GDTX 25/09/2015 V/v Khai giảng lớp CBQL Khóa 10
24 1618/SGDĐT-VP 25/09/2015 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch xuất huyết trong trường học
25 THANH TRA 25/09/2015 TB kế hoạch thanh tra chuyên đề phòng GD&ĐT và trường THPT
26 1616/SGDĐT-GDTrH 25/09/2015 V/v: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016
27 1613/SGDĐT-GDTrH 24/09/2015 V/v hội nghị giao ban mô hình trường học mới tại Việt Nam cấp THCS năm học 2015-2016
28 1611/SGDĐTGDTrH 24/09/2015 V/v tổ chức Hội nghị nâng cao hoạt động NCKH và Tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học
29 1608/SGDĐT-GDTrH 24/09/2015 V/v tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam giai đoạn 2010-2015.
30 1607/SGDĐT-TCCB 24/09/2015 V/v hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phụ trách kế toán, kế toán trưởng
31 1606/SGDĐT-TCCB 24/09/2015 V/v kiểm tra thực hiện nội dung Công văn số 41/SGDĐT-TCCB
32 THƯỜNG TRỰC THI ĐUA 18/09/2015 V/v tổ chức các phong trào thi đua và đăng ký Danh hiệu thi đua năm học 2015-2016
33 1602/SGDĐT-GDTrH 23/09/2015 V/v hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động ngoại khóa TDTT năm học 2015-2016
34 1594/SGDĐT-GDCN 22/09/2015 V/v hướng dẫn công tác HSSV trong các trường chuyên nghiệp, năm học 2015-2016
35 Số: 1593/SGDĐT-VP 22/09/2015 Mời dự Tổng kết và trao thưởng Cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều (và danh sách đạt giải).
36 1589 /SGDĐT-VP 21/09/2015 V/v báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về công tác chữ thập đỏ
37 1586 /SGDĐT- GDMN 21/09/2015 V/v sử dụng đảm bảo chất lượng đồ dùng, đồ chơi trẻ em và cảnh báo đồ chơi trẻ em độc hại
38 1572/SGDĐT-VP 18/09/2015 V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ văn thư, lưu trữ
39 1580 18/09/2015 Kế hoạch tổng kết công tác bình đẳng giới
40 4723-Bộ GD 15/09/2015 Bộ GD&ĐT: Hướng dẫn công tác HSSV, hoạt động ngoài giờ lên lớp và YTTH năm học 2015-2016
41 3131-Bộ GD 25/08/2015 Bộ GD&ĐT: Chị thị năm học 2015-2016 của Bộ GD&ĐT
42 1563/SGDĐT-GDCN 16/09/2015 V/v cung cấp số liệu học sinh sau tốt nghiệp THCS
43 1559/SGDĐT-TCCB 16/09/2015 V/v thực hiện báo cáo đội ngũ đầu năm học 2015-2016 và một số nội dung khác về TCCB
44 1566/GDTrH 17/09/2015 GDTrH: Đăng ký nhu cầu về giáo dục hào nhập
45 1549 17/09/2015 GDTX: Báo cáo và phụ lục phục vụ hội nghị GDTX
46 1556/SGDĐT-GDTX 16/09/2015 V/v tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015
47 CÔNG ĐOÀN GD 16/09/2015 CÔNG ĐOÀN: Hướng dẫn báo cáo mô hình câu lạc bộ nữ
48 123/CĐGDHT 11/09/2015 CÔNG ĐOÀN: HD tổ chức Tết Trung thu 2015
49 1555/SGDĐT-TCCB 16/09/2015 V/v khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục năm 2015
50 3574/QĐ-UBND 14/09/2015 Quyết định về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh theo quy định tại Quyết định số 36/2013/QĐTTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Tìm kiếm văn bản
Liên kết website