Monday, 21/06/2021 - 07:12|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Lê Quang Cảnh
Trưởng phòng Lê Quang Cảnh
Giới tính Nam
Điện thoại 0972946368
Email phongkhtc@hatinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách