Wednesday, 29/09/2021 - 04:56|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Lại Thế Dũng
Phó Trường phòng Lại Thế Dũng
Giới tính Nam
Điện thoại 0912629274
Email dung.nkht@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Lại Thế Dũng