Wednesday, 23/06/2021 - 14:55|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Xuân Đức
Trưởng phòng Nguyễn Xuân Đức
Giới tính Nam
Điện thoại 0915001626
Email nxduc63@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Dương Văn Lâm