Wednesday, 23/06/2021 - 16:10|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Hải
Chuyên viên Nguyễn Thanh Hải
Giới tính Nam
Điện thoại 0912.51.6006
Email nguyenthanhhai@hatinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách