Wednesday, 23/06/2021 - 15:09|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Phan Duy Nghĩa
Phó Trưởng phòng Phan Duy Nghĩa
Giới tính Nam
Điện thoại 0912341875
Email nghiahiep102@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Phan Duy Nghĩa