Wednesday, 23/06/2021 - 15:13|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Trần Xuân Bình
Phó Trưởng phòng Trần Xuân Bình
Giới tính Nam
Điện thoại 0943232358
Email tranxuanbinh@hatinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách