Monday, 21/06/2021 - 08:54|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hồng Sinh
Thường trực CĐGD Nguyễn Hồng Sinh
Giới tính Nam
Điện thoại Điện thoại:0943268585 0393690046
Email Hongsinh77@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
 Nguyễn Hồng Sinh