Cổng thành phần

1 Phòng giáo dục

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Cổng thông tin Phòng GD-ĐT Nghi Xuân - Hà Tĩnh http://nghixuan.edu.vn

20 Trường Mầm Non, PGD Nghi Xuân

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Mầm Non 2 Cương Gián http://mn2cuonggian.nghixuan.edu.vn
2 Mầm Non 2 Xuân An http://mn2xuanan.nghixuan.edu.vn
3 Mầm Non Cổ Đạm http://mncodam.nghixuan.edu.vn
4 Mầm Non Cương Gián http://mncuonggian.nghixuan.edu.vn
5 Mầm Non Thị Trấn Nghi Xuân http://mnthitrannghixuan.nghixuan.edu.vn
6 Mầm Non Tiên Điền http://mntiendien.nghixuan.edu.vn
7 Mầm Non Xuân Đan http://mnxuandan.nghixuan.edu.vn
8 Mầm Non Xuân Giang http://mnxuangiang.nghixuan.edu.vn
9 Mầm Non Xuân Hải http://mnxuanhai.nghixuan.edu.vn
10 Mầm non Xuân Hội http://mnxuanhoi.nghixuan.edu.vn
11 Mầm Non Xuân Hồng http://mnxuanhong.nghixuan.edu.vn
12 Mầm Non Xuân Lam http://mnxuanlam.nghixuan.edu.vn
13 Mầm Non Xuân Liên http://mnxuanlien.nghixuan.edu.vn
14 Mầm Non Xuân Lĩnh http://mnxuanlinh.nghixuan.edu.vn
15 Mầm Non Xuân Mỹ http://mnxuanmy.nghixuan.edu.vn
16 Mầm Non Xuân Phổ http://mnxuanpho.nghixuan.edu.vn
17 Mầm Non Xuân Thành http://mnxuanthanh.nghixuan.edu.vn
18 Mầm Non Xuân Trường http://mnxuantruong.nghixuan.edu.vn
19 Mầm Non Xuân Viên http://mnxuanvien.nghixuan.edu.vn
20 Mầm Non Xuân Yên http://mnxuanyen.nghixuan.edu.vn

19 Trường cấp 1, PGD Nghi Xuân

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Tiểu học Cổ Đạm http://thcodam.nghixuan.edu.vn
2 Tiểu học Cương Gián 1 http://thcuonggian1.nghixuan.edu.vn
3 Tiểu học Cương Gián 2 http://thcuonggian2.nghixuan.edu.vn
4 Tiểu học Thị trấn Nghi Xuân http://ththitrannghixuan.nghixuan.edu.vn
5 Tiểu học Tiên Điền http://thtiendien.nghixuan.edu.vn
6 Tiểu học Xuân An http://thxuanan.nghixuan.edu.vn
7 Tiểu học Xuân Đan http://thxuandan.nghixuan.edu.vn
8 Tiểu học Xuân Giang http://thxuangiang.nghixuan.edu.vn
9 Tiểu học Xuân Hải http://thxuanhai.nghixuan.edu.vn
10 Tiểu học Xuân Hội http://thxuanhoi.nghixuan.edu.vn
11 Tiểu học Xuân Hồng http://thxuanhong.nghixuan.edu.vn
12 Tiểu học Xuân Lam http://thxuanlam.nghixuan.edu.vn
13 Tiểu học Xuân Liên http://thxuanlien.nghixuan.edu.vn
14 Tiểu học Xuân Mỹ http://thxuanmy.nghixuan.edu.vn
15 Tiểu học Xuân Phổ http://thxuanpho.nghixuan.edu.vn
16 Tiểu học Xuân Thành http://thxuanthanh.nghixuan.edu.vn
17 Tiểu học Xuân Trường http://thxuantruong.nghixuan.edu.vn
18 Tiểu học Xuân Viên http://thxuanvien.nghixuan.edu.vn
19 Tiểu học Xuân Yên http://thxuanyen.nghixuan.edu.vn

13 Trường cấp 2, PGD Nghi Xuân

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 THCS Cương Gián http://thcscuonggian.nghixuan.edu.vn
2 THCS Đan Trường Hội http://thcsdantruong.nghixuan.edu.vn
3 THCS Hoa Liên http://thcshoalien.nghixuan.edu.vn
4 THCS Lam Hồng http://thcslamhong.nghixuan.edu.vn
5 THCS Nguyễn Trãi http://thcsnguyentrai.nghixuan.edu.vn
6 THCS Phổ Hải http://thcsphohai.nghixuan.edu.vn
7 THCS Thành Mỹ http://thcsthanhmy.nghixuan.edu.vn
8 THCS Tiên yên http://thcstienyen.nghixuan.edu.vn
9 THCS Xuân An http://thcsxuanan.nghixuan.edu.vn
10 THCS Xuân Hội http://thcsxuanhoi.nghixuan.edu.vn
11 THCS Xuân Lĩnh http://thcsxuanlinh.nghixuan.edu.vn
12 THCS Xuân Viên http://thcsxuanvien.nghixuan.edu.vn
13 THCS Xuân Yên http://thcsxuanyen.nghixuan.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây