Monday, 21/06/2021 - 08:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Trần Quang Phát
Chuyên viên Trần Quang Phát
Ngày tháng năm sinh 27/09/1976
Giới tính Nam
Trình độ Đại học TDTT
Điện thoại 0989632367, 0948848286
Email quangphattran@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách