Monday, 21/06/2021 - 07:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Tuyết Nhung
Chuyên viên Trần Thị Tuyết Nhung
Ngày tháng năm sinh 17/09/1979
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Điện thoại 0812627979
Email tranthituyetnhung@hatinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách