Wednesday, 23/06/2021 - 16:15|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Phúc
Phó Trưởng phòng Hoàng Thị Phúc
Giới tính Nữ
Điện thoại 0983364294  NR:3845032, CQ:3882389 
Email HtPhuc.SoHaTinh@moet.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách