Wednesday, 23/06/2021 - 16:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Đinh Văn Phác
Chuyên Viên Đinh Văn Phác
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Điện thoại 0911085886
Email dinhvanphac@hatinh.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách