Wednesday, 23/06/2021 - 15:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Tiến Chức
Chuyên viên Nguyễn Tiến Chức
Ngày tháng năm sinh 10/05/1979
Giới tính Nam
Điện thoại 0941849555
Email chucnguyentien@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách