Monday, 21/06/2021 - 09:01|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Cao Ngọc Châu
Chánh Văn phòng Cao Ngọc Châu
Giới tính Nam
Điện thoại 0919848568
Email caongocchau.gddt.hatinh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách