Monday, 21/06/2021 - 08:35|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Duy Ngọc
Trưởng phòng Nguyễn Duy Ngọc
Giới tính Nam
Điện thoại 0904666533 - 02393.857635 
Email vanphong.sht@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách