Sunday, 26/09/2021 - 12:48|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyên vọng trở thành giáo viên phổ thông

Ngày 5-4-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT về chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT về chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông. Theo đó, hai thông tư đã quy định rõ đối tượng tham gia và thời lượng, khối lượng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

           Đối với cấp tiểu học theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT thì những người có bằng cử nhân chuyên ngành âm nhạc, mỹ thuật, tin học, công nghệ, giáo dục thể chất, ngoại ngữ có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiểu học. Khối lượng chương trình gồm 35 tín chỉ, trong đó phần bắt buộc có 31 tín chỉ và phần tự chọn có 4 tín chỉ.

           Đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT thì người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thời lượng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm gồm: Khối học phần chung có 17 tín chỉ và khối học phần nhánh có 17 tín chỉ.

            Theo quy định, 1 tín chỉ tương đương 15 tiết lý thuyết; 1 tiết lý thuyết tương đương với 2 tiết thảo luận, thực hành.

            Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 22-5-2021.

                                                                                 TỪ HỮU SƠN, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TCCB, SỞ GD&ĐT


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết