Monday, 21/06/2021 - 08:00|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH

Ôn tập môn Ngữ văn lớp 9: Hình ảnh người lính trong “Đồng chí” và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”