Saturday, 31/07/2021 - 13:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Văn bản liên quan

Kết luận số 167 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua; một số nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới

Ngày ban hành:
11/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực